woensdag 18 januari 2017

Tutorlezen

Sinds vorig schooljaar sta ik voltijds in het eerste leerjaar. (Leren) lezen is hier natuurlijk een van de hoofdzaken. Zelf hou ik enorm van het uitwerken van goed leesonderwijs. Goed leesonderwijs is voor mij dat kinderen veel en vooral graag lezen. Onder het label 'lezen' vind je al allerlei werkvormen en opdrachten die ik toepas in mijn klas (o.a. leescircuit, leescontract, ralfilezen, ...). Nu doe ik ook aan tutorlezen met het vierde leerjaar, maar dit heb ik nog niet verder toegelicht. Hieronder wat info ;)

Na de kerstvakantie kennen de kinderen bijna alle letters en is het tijd om meer te gaan focussen op het lezen van teksten en boekjes. Zo drijven we niet alleen het leestempo op, maar wordt er ook extra de nadruk gelegd op het begrijpend lezen. 
Hiervoor ga ik aan de slag met tutor's uit het vierde leerjaar. Elke donderdag komen ze na de middag één uur samen lezen met mijn kinderen. Elk kindje van het eerste leerjaar leest samen met een kindje van het vierde leerjaar. Ik maak duo's op basis van het leesniveau en op basis van karakter. Dit jaar is het extra fijn want de kinderen die nu  in het vierde leerjaar zitten zaten bij mij in het tweede leerjaar. Ik ken ze dus goed en kan ze zo nog eens een uur per week terugzien :)

De kinderen van het vierde leerjaar krijgen een handleiding met tips en een logboek waarin ze elke keer moeten noteren hoe het lezen verliep. Hun eigen juf en ik bespreken met hen hoe ze een goede tutor kunnen zijn en na elke les overlopen we kort hoe het ging. Hier kan je de handleiding en het logboek downloaden.

Deze week vond de eerste les plaats. Nu lezen de duo's enkele weken in boekjes van veilig leren lezen (kern 6 en kern 5, maantjes en sterretjes). Dit omdat de kinderen nog niet alle letters kennen en omdat dit eenvoudig is en ze zo het tutorlezen onder de knie kunnen krijgen. Nadat kern 6 afgerond is start ik met materialen uit 'ik lees, ik doe' van Abimo. De focus komt dan nog meer op het begrijpend lezen. Ook met de boeken van de BiB-Box en de bijhorende opdrachten op Bingel wil ik tijdens het tutorlezen werken. 

Eind vorig schooljaar kochten we de BiB- Box bij Van In aan. In de box vierkant  zitten boekjes van niveau M3 en E3. Van elk boekje zitten er 4 exemplaren in de box, dus het is ook ideaal om in hoekenwerk of leescircuit mee te werken. 
Op Bingel vind je bij elk boekje opdrachten. Er zijn opdrachten rond woordenschat en lidwoorden (heel erg leerrijk, zeker ook voor anderstaligen) en er zijn ook opdrachten rond begrijpend lezen (vragen over het verhaal, prenten ordenen, ...). Maakt het kind een fout, dan verwijst de avatar naar de pagina waar je het antwoord kan vinden.

Zelf heb ik de box nog niet getest met de kinderen uit mijn klasje, maar wel al wekelijks met 2 anderstalige kinderen uit het tweede leerjaar en die vinden het geweldig! Ik ben er ook echt weg van en kan al niet wachten om met mijn kinderen te starten ;). Volgende week nemen we de AVI testen af  en vanaf dan ga ik de BiB-Box gebruiken tijdens het tutorlezen. Zo kan de tutor zijn tutee ook helpen bij het gebruik van de tablets/laptops (windows surface) die onze school dit schooljaar aankocht.

Meer info over de BiB-Box kan je vinden op deze website.







Geen opmerkingen: