zondag 8 maart 2015

Thema Pesten

De week van 6 februari tot 13 februari was het de week tegen pesten. In de klas heb ik hier toen rond gewerkt. In mijn klas zijn er geen pestproblemen, maar soms is er wel eens ruzie (vooral op de speelplaats) tussen enkele meisjes. Daarom heb ik vooral gefocust op 'ruzie' en hoe we dit kunnen oplossen.

Gedurende een hele namiddag hebben we tijdens de W.O. lessen gewerkt rond dit thema. 


- We keken naar de videoclip 'de move tegen pesten'. Vorig schooljaar heeft het vijfde leerjaar het dansje aan alle kinderen aangeleerd dus we dansten ook mee.

- We hielden een filosofisch kringgesprek rond pesten.


- Om 'over te schakelen' naar ruzie las ik het gedicht 'ruzie van Freddy Eduard' voor. Hier hebben we over gepraat.


- Iedereen heeft kwaliteiten. We kwamen onze eigen kwaliteiten en die van de anderen te weten door het kwaliteitenspel te spelen. 

Eerst moest elk kind een kaartje nemen met een kwaliteit waarvan ze zelf vonden dat die bij hun paste. Vervolgens zei elk kind zijn kwaliteit en vertelde die ook waarom ze vonden dat die kwaliteit bij hun paste. De andere kinderen moesten op hun schrijflei 3 namen noteren bij wie zij vonden dat deze kwaliteit ook paste. De kinderen vonden dit heel leuk. Je zag hen echt opfleuren wanneer hun naam genoemd werd.

- Kinderen speelden in het midden van de kring een toneeltje ( ik fluisterde vooraf in hun oor een conflictsituatie die ze moesten uitbeelden). We bespraken dit met de hele klas. Via de conflictenposter leerden we stap voor stap hoe we een conflict moeten aanpakken.
Bron: http://laidyavthieghem.wix.com/

Voor de toneeltjes nam ik echt alledaagse conflictsituaties die veel voorkomen op de speelplaats. De poster hangt nu omhoog in de klassen van de eerste graad en op de speelplaats. Bij een conflict proberen we steeds te verwijzen naar de stappen.

- In de klas heb ik een gevoelsmeter geïntroduceerd. Elk kind heeft een wasspeld met zijn/ haar nummer. De afspraak is dat ze hun speld op eender welk moment mogen verplaatsen en dat de anderen hier niet op mogen reageren. Dit werkt echt heel erg goed! Vanaf nu ga ik elk jaar met zo een gevoelsmeter werken. Kinderen komen niet meer boos de klas binnengestormd na een speeltijd. Ze gaan van zichzelf naar de meter en verplaatsen hun speld naar 'boos'. De afspraak is ook dat de juf mag komen vragen wat er scheelt, wat er is gebeurd. Het kind hoeft hier niet op te antwoorden als die dat niet wil.


- Ook hebben we bij dit thema een 'sorry- brievenbus' gemaakt voor in de klas. Deze hangt nu aan de boom. Er liggen 'sorry- kaartjes' naast. Zo kunnen de kinderen een 'sorry- kaartje' schrijven naar iemand anders uit de klas. Elke vrijdag wordt de brievenbus leeggemaakt. 
Bij de gevoelsmeter is de afspraak dat de kinderen geen commentaar mogen geven op iemand anders wanneer die zich verplaats. Maar wanneer ze zien dat iemand op 'boos' of 'verdrietig' staat en ze weten dat dat door hen komt, kunnen ze bijvoorbeeld wel een 'sorry- kaartje' schrijven.



Geen opmerkingen: